Shingo Obata's photo

Shingo Obata

Forest Scientist/Remote sensing