ZeroPivot's photo

ZeroPivot

Ruby Software Developer/Computer Scientist