Ali Spittel's photo

Ali Spittel

Senior Developer Advocate @ AWS