My FeedDiscussionsHeadless CMS
New
Sign in
Log inSign up
Learn more about Hashnode Headless CMSHashnode Headless CMS
Collaborate seamlessly with Hashnode Headless CMS for Enterprise.
Upgrade ✨Learn more
Dang Ky Bong88Xs's photo

dang ky bong88

1 Follower36 Following
Việt Nam
Member Since Apr, 2022

Writes at

Dang Ky Bong88Xs's blog

Dang Ky Bong88Xs's blog

dangkybong88.hashnode.dev

Read the blog

About Me

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Bong88 Để Đăng ký bong88 vui lòng điền thông tin theo hướng dẫn bên sau: Những ô có dấu (*) phía trước là bắt buộc nhập thông tin. Nhập chính xác họ tên, số điện thoại, tên truy cập. Tên ngân hàng: chọn tên ngân hàng trong danh sách chọn. Số tài khoản ngân hàng: nhập số tài khoản tương ứng. Trường hợp chọn tên ngân hàng là Ngân hàng khác thì nhập số tài khoản của ngân hàng khác. Địa chỉ: nhập địa chỉ cư trú. Sau khi nhập đầy đủ, click ĐĂNG KÝ BONG88 và chờ cuộc gọi từ nhân viên Bong88. Đồng thời thông tin tài khoản bong88 sẽ được gửi về số điện thoại. Bong88 sẽ tạo tài khoản cho những thông tin đăng ký nhập hợp lệ. Khuyến Mãi Đăng Ký Bong88 Khuyến mãi 10% cho thành viên mới đăng ký Bong88 và nạp tiền. Tài khoản bong88 đã nạp tiền và nạp lại được khuyến mãi 5% lên đến 1 triệu đồng. Điều kiện nhận khuyến mãi trên là cược 1 vòng và không được tạo nhiều tài khoản để tham gia cược hai đầu

My Tech Stack

No tech stack available

I am available for

Đăng ký Bong88 được khuyến mãi 10% cho thành viên mới đăng ký và nạp lần đầu. Tài khoản bong88 nạp lại được tặng 5% vào các ngày tronng tuần

Recent Activity

Apr 4 2022

Wrote an article