/
Write
Start a team blog
NEW ✨
Start a team blog, invite your team, and start publishing.
My FeedExploreDraftsBookmarks
Team BlogsNEWRFAs
AboutCareersOfficial Blog

Trending tags
Show more

© 2022 Hashnode

Profile Cover
Profile Image

Kiến Vàng 247

@kienvang247

Designer

Số 141/30/7C Đường 339, Phước
Joined Apr 26, 2022
kienvang247.hashnode.dev

About Me

Kiến Vàng 247 thuộc công ty Thành Tín 247, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực: cung ứng lao động, cung ứng nhân lực, cung cấp bốc xếp, dịch vụ vận tải, vận chuyển.


My Tech Stack

No tech stack available


I am available for

Nothing to show

Recent Activity

May 16

Wrote an article