Kai Niemi's photo

Kai Niemi

solutions engineer, enterprise architect, developer