My FeedDiscussionsHeadless CMS
New
Sign in
Log inSign up
Learn more about Hashnode Headless CMSHashnode Headless CMS
Collaborate seamlessly with Hashnode Headless CMS for Enterprise.
Upgrade ✨Learn more
tadaphacocomvn's photo

#Tadaphaco, #Lisgroup, #giacongsuabot, #giacongthucphamchucnang

Liền kề 16-19, Khu đô thị mới
Member Since Jan, 2024

Writes at

tadaphacocomvn's blog

tadaphacocomvn's blog

tadaphacocomvn.hashnode.dev

Read the blog

About Me

"Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Việt Nam Anh Quốc – Trường Đại Hưng Hệ thống nhà máy Lis Group đạt chuẩn GMP chuyên: Gia công sản xuất sữa bột chức năng, Gia công sản xuất thực phẩm chức năng. Address: Liền kề 16-19, KĐT mới, An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội Website1: http://tadaphaco.com.vn/ Website2: http://tadaphaco.vn/ MST/DKKD/QDTL: 0105716834 Mail: nhamaysxtpcn@gmail.com Hotline: 0942.386.863 / 0329016668

#Tadaphaco, #Lisgroup, #giacongsuabot, #giacongthucphamchucnang"

My Tech Stack

No tech stack available

I am available for

Nothing to show

Recent Activity