My FeedDiscussionsHashnode Enterprise
New
Sign in
Log inSign up
Learn more about Hashnode Headless CMSHashnode Headless CMS
Collaborate seamlessly with Hashnode Headless CMS for Enterprise.
Upgrade ✨Learn more
Đại Thắng Lợi Food's photo

Tay Ninh, Viet Nam
Member Since Oct, 2022

About Me

Thực Phẩm Đại Thắng Lợi chuyên sỉ thùng/lẻ thùng tạ tấn thực phẩm nhập khẩu heo, bò, gà, cá, trâu nhập khẩu đông lạnh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chuyên cung cấp các bếp ăn gia đình, bếp ăn xí nghiệp, cơ quan, quán ăn, nhà hàng… Địa chỉ: 273 Phạm Văn Đồng, Long Thành Nam, Hòa Thành, Tây Ninh

My Tech Stack

No tech stack available

I am available for

Nothing to show

Recent Activity