My FeedDiscussionsHeadless CMS
New
Sign in
Log inSign up
Learn more about Hashnode Headless CMSHashnode Headless CMS
Collaborate seamlessly with Hashnode Headless CMS for Enterprise.
Upgrade ✨Learn more
Kientruc Vking's photo

Design & Build; Architecture

15-1/3 Vũ Trọng Khánh, Phường
Member Since Oct, 2023

About Me

"Kiến tạo hạnh phúc là một hành trình. VKING kỳ vọng tạo ra ngôi nhà không chỉ để ở, mà còn có vai trò như một bảo tàng ký ức, nơi các thành viên trong gia đình có thể cùng nhau dựng xây, kiến tạo và hoài niệm những khoảnh khắc của cuộc đời.

Address: 15-1/3 Vũ Trọng Khánh, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Phone: 0789996000 - 0822008080

Website: https://vking.vn/

Pinterest: https://www.pinterest.com/kientrucvking/

Facebook: https://www.facebook.com/Vkingjsc

Instagram: https://www.instagram.com/kientrucvking/

Youtube: https://www.youtube.com/@KientrucVking

Tiktok: https://www.tiktok.com/@kientrucvking

#Vking" https://vking.vn/kien-truc/thiet-ke-biet-thu/ https://vking.vn/kien-truc/biet-thu-tan-co-dien/ https://vking.vn/kien-truc/biet-thu-san-vuon/ https://vking.vn/kien-truc/biet-thu-mai-thai/ https://vking.vn/kien-truc/biet-thu-mai-nhat/ https://vking.vn/kien-truc/biet-thu-mai-bang/ https://vking.vn/kien-truc/biet-thu-ho-ca-koi/ https://vking.vn/kien-truc/biet-thu-hien-dai/ https://vking.vn/kien-truc/biet-thu-co-be-boi/ https://vking.vn/kien-truc/biet-thu-4-tang/ https://vking.vn/kien-truc/biet-thu-3-tang/ https://vking.vn/kien-truc/biet-thu-2-tang/ https://vking.vn/kien-truc/biet-thu-1-tang/ https://vking.vn/kien-truc/biet-thu-2-mat-tien/ https://vking.vn/kien-truc/thiet-ke-van-phong/ https://vking.vn/kien-truc/biet-thu-co-dien/ https://vking.vn/kien-truc/biet-thu-5-tang/ https://vking.vn/kien-truc/thiet-ke-khach-san/ https://vking.vn/kien-truc/thiet-ke-lau-dai/ https://vking.vn/kien-truc/thiet-ke-dinh-thu/ https://vking.vn/kien-truc/lau-dai-dinh-thu/ https://vking.vn/kien-truc/thiet-ke-nha-hang/ https://vking.vn/kien-truc/thiet-ke-nha-pho/ https://vking.vn/kien-truc/thiet-ke-quan-bar-karaoke-cafe/ https://vking.vn/kien-truc/thiet-ke-dinh-thu/ https://vking.vn/kien-truc/thiet-ke-shophouse-an-tuong-2023/ https://vking.vn/kien-truc/biet-thu-6-tang/ https://vking.vn/noi-that/noi-that-hien-dai/ https://vking.vn/noi-that/noi-that-tan-co-dien/ https://www.facebook.com/Vkingjsc https://vking.vn/kien-truc/biet-thu-dia-trung-hai/ https://www.credly.com/users/kientrucvking/badges https://fkwiki.win/wiki/User:KientrucVking https://theflatearth.win/wiki/User:KientrucVking https://www.azsnakepit.com/users/KientrucVking/ https://digitaltibetan.win/wiki/User:KientrucVking https://moparwiki.win/wiki/User:KientrucVking https://brewwiki.win/wiki/User:KientrucVking https://thinktrain.mn.co/members/19584224 https://motorcycle-events.mn.co/members/19584286 https://www.lonestarball.com/users/KientrucVking/ https://comidarealkitchen.mn.co/members/19584288 https://stemfemmes.mn.co/members/19584290 https://network-316491.mn.co/members/19584287 https://www.halosheaven.com/users/KientrucVking/ https://chanspirations.mn.co/members/19584292 https://jasa-seo.mn.co/members/19584387 https://stayuplate.mn.co/members/19584389

My Tech Stack

design and architecturehousevilladesign house interiorvilla design

I am available for

https://www.halosheaven.com/users/KientrucVking/ https://chanspirations.mn.co/members/19584292 https://jasa-seo.mn.co/members/19584387

Recent Activity