My FeedDiscussionsHeadless CMS
Sign in
Log inSign up
Learn more about Hashnode Headless CMSHashnode Headless CMS
Collaborate seamlessly with Hashnode Headless CMS for Enterprise.
Upgrade ✨Learn more
Bách Nguyễn Hoàng's photo

We have two lives, and the second begins when we realize we only have one.

1 Follower2 Following
Hà Nội, Việt Nam
Member Since Jun, 2022

Writes at

Bách Nguyễn Hoàng's blog

Bách Nguyễn Hoàng's blog

bachnh.hashnode.dev

Read the blog

About Me

Chào mừng các bạn đã đến với blog cá nhân của mình. Giới thiệu chút nhỉ: Tên: Nguyễn Hoàng Bách - bachnh Năm sinh: 1997 Công việc hiện tại: Web developer (Vì không biết sau này có chuyển nghề khum nhé :v) Công ty hiện tại: Kaopiz Giới thiệu thế thôi nhỉ =)). Mục đích để mình tạo ra blog này là để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như công việc.

My Tech Stack

Ruby on RailsMySQLdesign patterns

I am available for

Nothing to show

Recent Activity

Explore

  • Community
  • Trending Blogs
  • Hashnode for Teams
  • Hashnode APIs
  • Host a virtual Hackathon
  • Hashnode Neptune
  • The Commit Podcast

© Hashnode 2024

Privacy PolicyTermsCode of Conduct