My FeedDiscussionsHeadless CMS
Sign in
Log inSign up
Learn more about Hashnode Headless CMSHashnode Headless CMS
Collaborate seamlessly with Hashnode Headless CMS for Enterprise.
Upgrade ✨Learn more
Hiền Hoàng's photo

Member Since Jun, 2023

Writes at

HTech

HTech

blog.hien.app

Read the blog

About Me

Là một web developer, tôi đam mê tìm hiểu và ứng dụng các công nghệ mới nhất vào các bài toán thực tế. Tôi thích xây dựng các công cụ tự động hóa giúp tối đa hóa năng suất và giảm thiểu thời gian làm việc. Sự chuyên nghiệp và tập trung cao độ là hai yếu tố quan trọng giúp tôi đạt được thành công trong lĩnh vực phát triển web.

My Tech Stack

JavaDockerbackendDatabasesSystem Design

I am available for

Nothing to show

Badges

Self Starter

Self Starter

Earned on Jul 3, 2023

Recent Activity

Jul 3 2023

Wrote an article

Explore

  • Community
  • Trending Blogs
  • Hashnode for Teams
  • Hashnode APIs
  • Host a virtual Hackathon
  • Hashnode Neptune
  • The Commit Podcast

© Hashnode 2024

Privacy PolicyTermsCode of Conduct