/
Write
Start a team blog
NEW ✨
Start a team blog, invite your team, and start publishing.
My FeedExploreDraftsBookmarksHackathons
Team BlogsNEW
AboutCareersOfficial Blog
Download App
Logos & Media

Trending tags
See all

© 2022 Hashnode

Kevin Tran's photo

Coffee Man

Member Since Dec, 2020

About Me

Tôi tên Kevin Tran, Founder & CEO của Bonjour Coffee. Với niềm đam mê cà phê tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về các phương pháp sơ chế, cách rang cà phê và cách phối trộn để tạo ra dòng cà phê hiện đại nhiều hương vị dựa trên nền cà phê truyền thống.

My Tech Stack

No tech stack available

I am available for

Nothing to show

Recent Activity

Explore

  • Feed
  • Trending Blogs
  • Tags
  • Search
  • Hashnode for Teams
  • Hashnode APIs
  • Host Virtual Hackathon

© Hashnode 2022

Privacy PolicyTermsCode of Conduct