Efe Komoni's photo

Efe Komoni

I love data and I love health-tech